Tin GD - ĐT

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên có hiệu lực từ tháng 9

8/30/2013 7:33:46 AM

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên có hiệu lực từ tháng 9 Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Phương cho biết bắt đầu từ tháng 9, một số chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu áp dụng cho năm học 2013-2014.

Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi

5/27/2013 8:44:32 AM

Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 659424 lần

Đang online: 8 người