Ban Giám Hiệu

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và giai đoạn 2015-2020

9/24/2015 10:08:35 AM

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Chỉ thị của Bộ GD & ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Đề án về XHHGD của tỉnh, trường THPT Hoàng Hoa Thám trong những năm qua đã có nhiều bước chuyển biến trên tất cả các mặt giáo dục, hoạt động:

 1. Những kết quả đạt được:

* Trường được thành lập theo quyết định số 22-QĐ/UB ngày 12 tháng 01 năm 1999. Liên tục từ đó đến nay đều đạt đơn vị lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

* Chất lượng 2 mặt giáo dục của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, đạt và có chỉ số vượt tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Bình quân trong 5 năm, học sinh đạt loại giỏi 8.3%, khá 44.5%, yếu 3.4%; Hạnh kiểm tốt 59.2%, khá 28.7%, yếu 0.8%. Năm học 2014-2015 học sinh xếp loại giỏi đạt 16.1%, loại khá đạt 53%, loại yếu 2.3%. Hạnh kiểm tốt 82.5%, khá 14.1%, yếu 1.25%. Duy trì chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Những tệp tin đính kèm:

Lượt truy cập: 659422 lần

Đang online: 11 người